Tjänster

Rådgivning
Det ställs stora krav på den som är ledare inom den sociala sektorn.  Papaver arbetar
med rådgivning och mentorskap för socialchefer och mellanchefer både på 
nationell, regional och kommunal nivå. Pia arbetar med hälsoorienterat ledarskapet och hur man som ledare ger förutsättningar för kreativitet och goda resultat både bland medarbetare och brukare.

Föreläsningar
Pia Sahlin Brunsell är en uppskattad föredragshållare. Nedan ett urval av föreläsningar.
Den röda tråden - socialt arbete bidrar till tillväxt
Med Karlstads kommun som exempel visar Pia att det både går att sätta människors behov i centrum och ha en god ekonomi inom den sociala sektorn.


Tydlig ledardeklaration och hälsoorienterat ledarskap
Med trädgården som metafor beskriver Pia hur ett genomtänkt ledarskap skapar människor som växer och göder en verksamhet som bidrar till kommunens tillväxt.

Vikten av gemensamma mål i poltik och förvaltning

Genom att ta fram gemensamma mått och mål för att följa resultatet kan en social verksamhet utveckla nya lösningar som hjälper människor att gå från bidragsberoende till egenförsörjning.