Välkommen till Papaver

Papaver erbjuder föreläsningar, inspiration och individuell rådgivning inom ledarskap med fokus på socialt arbete som skapar tillväxt.

Papaver drivs av Pia Sahlin Brunsell
Pia Sahlin Brunsell är socionom. Pia har arbetat med personal- och organisationsfrågor och haft olika chefsroller både inom försvarsmakten och kommunala verksamheter. Hon har bland annat varit förvaltningschef i Kristinehamns kommun, socialchef i Kils kommun och socialdirektör i Karlstads kommun.

Pia Sahlin-Brunsell
070-580 85 54
pia.sahlin.brunsell@tele2.se
Frekesväg 12
665 33 KIL